PCM Members List

Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
Approved
S. No. Name S/D/W/o M. No. Status Valid Upto Action
1
Dr. Yeshwant Dnyanoba Waghmare
Sh. Dnyanoba Vithalrao Waghmare
1
Invalid
31-03-2019
2
Dr. Brijeshkumar Dilipbhai Patel
Sh. Dilipbhai
2
Invalid
31-03-2019
3
Dr. Sanjaykumar Dabhi
Sh. Bhagatsinh
3
Invalid
31-03-2019
4
Dr. Tarun Kumar Ramteke
Sh. M.D. Ramteke
4
Invalid
31-03-2019
5
Dr. Parvinder Singh Sudan
Sh. Deedar Singh
5
Invalid
31-03-2019
6
Dr. Vijender Kumar
Sh. Tek Ram
6
Invalid
31-03-2019
7
Dr. Pardeep Singh Yadav
Sh. Roshan Lal Yadav
7
Invalid
31-03-2019
8
Dr. Gurpreet Singh
Sh. Iqbal Singh
8
Invalid
31-03-2019
9
Dr. Himanshukumar Kalubhai Mahida
Sh. Kalubhai
9
Invalid
31-03-2019
10
Dr. Rajendrakumar Shivrambhai Patel
Sh. Shivrambhai Patel
10
Invalid
31-03-2019
11
Dr. Jitendra Prasad
Sh. Jawahar Bhagat
11
Invalid
31-03-2019
12
Dr. Jyoti Rani
Sh. Kamala Kant Verma
12
Invalid
31-03-2019
13
Dr. Mukesh Swami
Sh. Banwari Lal Swami
13
Invalid
31-03-2019
14
Dr. Manish Kumar
Sh. Chandra Bhushan Prasad
14
Invalid
31-03-2019
15
Dr. Chirantan Kadian
Sh. Hardial Ram
15
Valid
31-03-2020
16
Dr. Dilip Kumar
Sh. Jay Mangal Prasad Gupta
16
Invalid
31-03-2019
17
Dr. Vipulkumar Prahladbhai Kavechiya
Sh. Prahladbhai
17
Invalid
31-03-2019
18
Dr. Nisha Shah
Sh. R.K. Gupta
18
Invalid
31-03-2019
19
Dr. Amit Kanani
Sh. Nanjibhai
19
Invalid
31-03-2019
20
Dr. Avula SaiMahesh Reddy
Sh. Yogi Reddy
20
Invalid
31-03-2019
21
Dr. Chakkera Venkateswara Reddy
Sh. Tirupala Reddy
21
Invalid
31-03-2019
22
Dr. Muhammad Aslam M K
Sh. Kather
22
Invalid
31-03-2019
23
Dr. Prabhakar Maurya
Sh. Radhey Shyam Maurya
23
Invalid
31-03-2019
24
Dr. Madhur Gupta
Sh. Ram Ratan Gupta
24
Invalid
31-03-2019
25
Dr. Sreekanth Jayanthi
Sh. J. Vinod Kumar
25
Invalid
31-03-2019
26
Dr. Rinku Lal Gupta
Sh. Chhailbihari Gupta
26
Invalid
31-03-2019
27
Dr. Shila Singh
Sh. Munshi Ram
27
Valid
31-03-2020
28
Dr. Pramod Kumar Arya
Sh. Satyanarayan Prasad Arya
28
Invalid
31-03-2019
29
Dr. Prasant Kumar
Late Sh. Prabhu Lal
29
Invalid
31-03-2019
30
Dr. Deepak Kumar
Sh. Kailash Nath Gupta
30
Invalid
31-03-2019
31
Dr. Jitendra Singh
Sh. Ram Singh
31
Invalid
31-03-2019
32
Dr. Abhishek Kumar
Sh. Ashok Kumar
32
Invalid
31-03-2019
33
Dr. Ravi Shankar
Sh. Jagnnath Sah
33
Invalid
31-03-2019
34
Dr. Jatin Vishnubhai Patel
Sh. Vishnubhai Patel
34
Invalid
31-03-2019
35
Dr. Vishal Kumar Sharma
Sh. Sunil Kumar Sharma
35
Invalid
31-03-2019
36
Dr. Bachcha Singh
Sh. Laxman Singh
36
Invalid
31-03-2019
37
Dr. Ajit Kumar
Late Sh. Saryug Prasad Chaudhary
37
Invalid
31-03-2019
38
Dr. Bhaveshgiri Devgiri Aparnathi
Sh. De Giri Kamgiri Aparnathi
38
Invalid
31-03-2019
39
Dr. Harsha Kumar Mavilla
Sh. M. S. Prakasa Rao
39
Invalid
31-03-2019
40
Dr. Sathya Narayana Nayak
Sh. Balu Naik
40
Invalid
31-03-2019
41
Dr. Sreenivasulu Reddy Galiveeti
Sh. Chandra Sekhar Reddy G
41
Invalid
31-03-2019
42
Dr. Gummalla Lakshmi Narayana Reddy
Sh. G. V. Subbareddy
42
Invalid
31-03-2019
43
Dr. Lal Hmingthanga
Sh. H. Saptawna
43
Invalid
31-03-2019
44
Dr. P.C. Lalsangzuala
Sh. Seizika
44
Invalid
31-03-2019
45
Dr. Gopal Krishna Kanhaiya
Sh. Kailash Prasad Poddar
45
Invalid
31-03-2019
46
Dr. Sanjeev Kumar
Sh. Vijay Kumar
46
Invalid
31-03-2019
47
Dr. Ramesh Kumar
Sh. Yogendra Roy
47
Invalid
31-03-2019
48
Dr. Peter Malsawmtluanga
Sh. S. Pahlira
48
Invalid
31-03-2019
49
Dr. Punuru Srinivasa Reddy
Sh. Thirupal Reddy
49
Invalid
31-03-2019
50
Dr. Dareddi Maheswara Reddy
Sh. D.Venkata Reddy
50
Invalid
31-03-2019
51
Dr. Mahendra Kalapala
Sh. David Raju
51
Invalid
31-03-2019
52
Dr. Mahesh Kumar Yadav
Sh. Pratap Singh
52
Invalid
31-03-2019
53
Dr. Hitesh Purohit
Sh. Amrit Lal
53
Invalid
31-03-2019
54
Dr. Ajay Kumar
Sh. Ram Pratap Singh
54
Invalid
31-03-2019
55
Dr. Kuldeep Singh
Sh. Sukhvir Singh
55
Invalid
31-03-2019
56
Dr. Rajeev Kumar
Late Sh. Ramji Prasad
56
Invalid
31-03-2019
57
Dr. Mohan Lal Shende
Sh. S.R. Shende
57
Invalid
31-03-2019
58
Dr. Lokesh Vallamkondu
Sh. Subramanyam
58
Invalid
31-03-2019
59
Dr. Ravi Shankar Vidyarthi
Sh. Bishwambhar Prasad
59
Invalid
31-03-2019
60
Dr. Pervaiz Ahmad Bhat
Sh. Mohammad Maqbool Bhat
60
Invalid
31-03-2019
61
Dr. Sanjeev Anand Sahasrabudhe
Late Sh. Shri Anand
61
Invalid
31-03-2019
62
Dr. Ponnupandian
Sh. I. Irulandi
62
Invalid
31-03-2019
63
Dr. Chaitanya Kishore Jana
Sh. Venkaiah
63
Invalid
31-03-2019
64
Dr. Vasanth Rayalu Rachagolla
Sh. Venkaiah
64
Invalid
31-03-2019
65
Dr. Ramesh Mrithyunjaya Gaddi
Sh. Mrithyunjaya
65
Invalid
31-03-2019
66
Dr. Ranjeet Kumar Sharma
Late Sh. Sita Ram Thakur
66
Invalid
31-03-2019
67
Dr. Dhup Singh
Sh. Raghubir Singh
67
Valid
31-03-2020
68
Dr. Siddavatam Suresh
Sh. S. Narasimha Reddy
68
Invalid
31-03-2019
69
Dr. Subhash Ahlawat
Sh. A.S. Ahlawat
69
Valid
31-03-2020
70
Dr. Varsha Sanjay Nanotkar
Sh. Krishnarao
70
Invalid
31-03-2019
71
Dr. Sachin Bindra
Sh. Balwant Singh Bindra
71
Invalid
31-03-2019
72
Dr. Mansinh Rajabhai Barad
Sh. Rajabhai
72
Invalid
31-03-2019
73
Dr. Viral B Ahir
Sh. Babubhai
73
Invalid
31-03-2019
74
Dr. Kesur Virabhai Kachot
Sh. Virabhai
74
Invalid
31-03-2019
75
Dr. Rakesh Kumar
Sh. Ram Lal
75
Invalid
31-03-2019
76
Dr. Rajesh Gupta
Sh. R. P. Gupta
76
Invalid
31-03-2019
77
Dr. Gohil Pradhyuman Varsinhbhai
Sh. Varsinhbhai
77
Invalid
31-03-2019
78
Dr. Srinivasa Babu T
Sh. Thippeswamy
78
Invalid
31-03-2019
79
Dr. Ravi kumar
Sh. Surjeet Singh
79
Invalid
31-03-2019
80
Dr. Shailesh Kumar Singh
Sh. Chintamani Singh
80
Valid
31-03-2020
81
Dr. Arth Bhaljibhai Chaudhari
Sh. Bhaljibhai
81
Invalid
31-03-2019
82
Dr. Sanjoy Kumar Das
Sh. Rabindra Kumar Das
82
Invalid
31-03-2019
83
Dr. Sandeep Kumar Sharma
Sh. Kedar Nath Sharma
83
Invalid
31-03-2019
84
Dr. Praveen Kumar Tyagi
Sh. Kalyan Dutta Tyagi
84
Invalid
31-03-2019
85
Dr. Bidya Baruah
Sh. Thagit Chandra Baruah
85
Invalid
31-03-2019
86
Dr. Amandeep
Sh. Rammehar
86
Invalid
31-03-2019
87
Dr. Anupam Datta
Sh. Kshitindra Mohan Datta
87
Invalid
31-03-2019
88
Dr. Rambabu Ganugapenta
Sh. Ramaiah
88
Invalid
31-03-2019
89
Dr. Arun Sirkeck
Sh. Gurbaksh Sirkeck
89
Invalid
31-03-2019
90
Dr. Hasmukhjumar Natavarlal Joshi
Sh. Natavarlal
90
Invalid
31-03-2019
91
Dr. AshishKumar Chaturbhai Patel
Sh. Chaturbhai
91
Invalid
31-03-2019
92
Dr. Rasidbhai Valimahammad Umatiya
Sh. Valimahammad
92
Invalid
31-03-2019
93
Dr. Patel Jigneshkumar Baldevbhai
Sh. Baldevbhai
93
Invalid
31-03-2019
94
Dr. Minhajali Valibhai Palsaniya
Sh. Valibhai
94
Invalid
31-03-2019
95
Dr. Sarath Kumar Reddy Nuka
Sh. Ramasubba Reddy
95
Invalid
31-03-2019
96
Dr. Nishant Deep Singh Ranaut
Sh. Kuldeep Singh Ranaut
96
Invalid
31-03-2019
97
Dr. Uttambhai Vanchhaji Gelot
Sh. Vanchhaji
97
Invalid
31-03-2019
98
Dr. Mukeshkumar Dhanrajbhai Jegoda
Sh. Dhanrajbhai Jegoda
98
Invalid
31-03-2019
99
Dr. Govindbhai Madrupji Prajapati
Sh. Madrupji Prajapati
99
Invalid
31-03-2019
100
Dr. Raja Babu Gupta
Sh. Om Prakash Gupta
100
Invalid
31-03-2019
101
Dr. Patel Manishkumar Morarjibhai
Sh. Morarjibhai
101
Invalid
31-03-2019
102
Dr. Ankitkumar Virabhai Patel
Sh. Virabhai Mulchandbhai Patel
102
Invalid
31-03-2019
103
Dr. Prashant Patel
Sh. Mukeshbhai
103
Invalid
31-03-2019
104
Dr. Rakeshkumar Patel
Sh. Jayantibhai
104
Invalid
31-03-2019
105
Dr. Mevada Vipulkumar Keshavlal
Sh. Keshavlal
105
Invalid
31-03-2019
106
Dr. Majjari Lakshminarasaiah
Sh. M. Venkatasubbaiah
106
Invalid
31-03-2019
107
Dr. Patel Kalpeshkumar Mohanbhai
Sh. Mohanbhai Tribhovandas Patel
107
Invalid
31-03-2019
108
Dr. Patel Sandipkumar Prahaladbhai
Sh. Prahaladbhai
108
Invalid
31-03-2019
109
Dr. Lalit Kumar Kalia
Sh. Inder Singh
109
Valid
31-03-2020
110
Dr. Manubhai
Sh. Bhagwandas Patel
110
Invalid
31-03-2019
111
Dr. Kaushik K. Patel
Sh. Kantilal
111
Invalid
31-03-2019
112
Dr. Nitin Mohan Gupta
Sh. R.M. Gupta
112
Invalid
31-03-2019
113
Dr. Upadhyay Dixit Kumar Lalshankar
Sh. Lalshankar
113
Invalid
31-03-2019
114
Dr. Vikrant Govindbhai Patel
Sh. Govindbhai V. Patel
114
Invalid
31-03-2019
115
Dr. Ashvin Kumar Shivram Raval
Sh. Shivram Raval
115
Invalid
31-03-2019
116
Dr. Nanagouda Mallappagouda Halli
Sh. Mallappagouda
116
Invalid
31-03-2019
117
Dr. Ajay Balkrishna Thorat
Sh. Balkrishna Madhav Thorat
117
Invalid
31-03-2019
118
Dr. Sumit Bansal
Sh. Daudyal Bansal
118
Invalid
31-03-2019
119
Dr. Rishi Pal
Sh. Ram Pal
119
Invalid
31-03-2019
120
Dr. Naveen
Sh. Rajkumar
120
Invalid
31-03-2019
121
Dr. Surender Singh
Sh. Raj Singh
121
Valid
31-03-2020
122
Dr. Pradeep Tiwari
Sh. Daroga Prasad Tiwari
122
Invalid
31-03-2019
123
Dr. Amitkumar Shankarbhai Chaudhari
Sh. Shankarbhai
123
Invalid
31-03-2019
124
Dr. Pradipkumar Amrutlal Patel
Sh. Amrutlal
124
Invalid
31-03-2019
125
Dr. Rajnish Gupta
Sh. B.P. Gupta
125
Invalid
31-03-2019
126
Dr. Bharatkumar Masotbhai Desai
Sh. Masotbhai
126
Invalid
31-03-2019
127
Dr. Jay Singh
Sh. Sarnam Singh
127
Invalid
31-03-2019
128
Dr. Jasbir Singh Bedi
Sh. Prem Singh
128
Invalid
31-03-2019
129
Dr. Krishna Mohan Reddy Chityala
Sh. Avula Reddy
129
Invalid
31-03-2019
130
Dr. Palakolanu Chandra Shekhar Reddy
Sh. Palakolanu Chenna Reddy
130
Invalid
31-03-2019
131
Dr. Dubba Amrutha
Sh. DV Chandrasena Reddy
131
Invalid
31-03-2019
132
Dr. Challagandla Rameswara Rao
Sh. Koteswara Rao
132
Invalid
31-03-2019
133
Dr. Bukya Ravi Naik
Sh. B.Chinna Thippanna Naik
133
Invalid
31-03-2019
134
Dr. Chakali Venkata Narendra
Sh. C Govindappa
134
Invalid
31-03-2019
135
Dr. Bhagyaraju Devarapalli
Sh. Satyanarayana
135
Invalid
31-03-2019
136
Dr. Nandimandalam Suresh Raju
Sh. Siddi Raju
136
Invalid
31-03-2019
137
Dr. Chaithanya Sravanthi Jana
Sh. Venkaiah
137
Invalid
31-03-2019
138
Dr. Kranthi Kiran Yasrala
Sh. Ram Mohana Rao
138
Invalid
31-03-2019
139
Dr. Naveen Settivari
Sh. S Bhaskar
139
Invalid
31-03-2019
140
Dr. Veera Prasannakumar Ayireddi
Sh. Ramakrishna
140
Invalid
31-03-2019
141
Dr. H Santosh Kumar
Sh. H Prathap
141
Invalid
31-03-2019
142
Dr. Eadi Sumathi Rani
Sh. E. Venkat Rao
142
Invalid
31-03-2019
143
Dr. G. Rajesh
Sh. Satyanarayana
143
Invalid
31-03-2019
144
Dr. Keerthi Mahesh
Sh. K. Siva Sankara Rao
144
Invalid
31-03-2019
145
Dr. Dinesh Kumar Ejji
Sh. E.S. Rao
145
Invalid
31-03-2019
146
Dr. Dileep Kumar Patakamuri
Sh. P. Leeladhar Prasad
146
Invalid
31-03-2019
147
Dr. Mukkanti Raj Dharmasoth
Sh. Dharmasoth Muni
147
Invalid
31-03-2019
148
Dr. Mangesh Nagaiahseenu
Sh. See I Naidu. B
148
Invalid
31-03-2019
149
Dr. Karnati Madhava Rao
Sh. Malakondaiah
149
Invalid
31-03-2019
150
Dr. Nageswararao Kanchupati
Sh. Venkateswarlu
150
Invalid
31-03-2019
151
Dr. Kiran Chand Atluri
Sh. Niranjan Pal
151
Invalid
31-03-2019
152
Dr. Deepthi Pedalanka
Sh. Samba Siva Rao
152
Invalid
31-03-2019
153
Dr. Jayaprakash Tellapati
Sh. Ramarao
153
Invalid
31-03-2019
154
Dr. Suresh Dasyam
Sh. Lakshmi Prasada Rao
154
Invalid
31-03-2019
155
Dr. Rajyalaxmi Veeranki
Sh. V. Koteswara Rao
155
Invalid
31-03-2019
156
Dr. Manoj Kumar Bhuvanagiri
Sh. B. Bala Subrahmanyam
156
Invalid
31-03-2019
157
Dr. Sankar Naik Banavathu
Sh. Sura
157
Invalid
31-03-2019
158
Dr. Mohan Rao Tivanana
Sh. Satyam
158
Invalid
31-03-2019
159
Dr. Ram Babu Medikonda
Sh. Mohana Rao
159
Invalid
31-03-2019
160
Dr. K.P. Chanukya
Sh. K.G. Prabhakat
160
Invalid
31-03-2019
161
Dr. Vamsi Krishna Annangi
Sh. Venkata Seshaiah Naidu
161
Invalid
31-03-2019
162
Dr. Geddavalasa Suresh Kumar
Sh. Trinadharao
162
Invalid
31-03-2019
163
Dr. Madiri Nanda Kishore
Sh. Venkateswara Rao
163
Invalid
31-03-2019
164
Dr. Ketavath Srinu Naik
Sh. Venkateswarlu Naik
164
Invalid
31-03-2019
165
Dr. Pratap Surapaneni
Sh. S.P. Chand
165
Invalid
31-03-2019
166
Dr. Sunkana Kiran Kumar
Sh. S. Ch. Rama Rao
166
Invalid
31-03-2019
167
Dr. Nadimpalli Ashok
Sh. N. Kasi Viswanadha Raju
167
Invalid
31-03-2019
168
Dr. Suresh Kumar Siriki
Sh. Sriramulu Naidu
168
Invalid
31-03-2019
169
Dr. Vosuru Rayala Reddy
Sh. V. Ramana Reddy
169
Invalid
31-03-2019
170
Dr. Yelithoti Dhana Laxmi
Sh. Chennaiah
170
Invalid
31-03-2019
171
Dr. Glory Prasanthi Saripalli
Sh. S. Sampath Rao
171
Invalid
31-03-2019
172
Dr. Gaddam Ravi Kumar
Sh. Bhaskara Rao
172
Invalid
31-03-2019
173
Dr. Nityanand Bingumalla
Sh. B. Siva Sankaraiah
173
Invalid
31-03-2019
174
Dr. Puli Vamsi
Sh. Suresh
174
Invalid
31-03-2019
175
Dr. Gangavarapu Rama Krishna
Sh. Venkat Rao
175
Invalid
31-03-2019
176
Dr. Pamujula Rajesh
Sh. Lakshmi Narayana
176
Invalid
31-03-2019
177
Dr. Soppa Supraja
Sh. Sreenivasulu
177
Invalid
31-03-2019
178
Dr. Soma Sekhar Guttikonda
Sh. Srinivasa Rao
178
Invalid
31-03-2019
179
Dr. Banavath Venkateswara Rao Naik
Sh. B. Krishna Naik
179
Invalid
31-03-2019
180
Dr. P. Naresh
Sh. Prabhakar
180
Invalid
31-03-2019
181
Dr. Venu Gopal Choudary Pemmasani
Sh. Madhusudhan Rao
181
Invalid
31-03-2019
182
Dr. Burela Nagababu
Sh. B.C.Govindappa
182
Invalid
31-03-2019
183
Dr. Pradeep Krishna Palagiri
Sh. Krishnama Raju Palagiri
183
Invalid
31-03-2019
184
Dr. Jagadish Babu Gosilathala
Sh. G.Baburao
184
Invalid
31-03-2019
185
Dr. Kiran Kumar Reddy Tadipatri
Sh. T.V. Rangavreddy
185
Invalid
31-03-2019
186
Dr. Mosuru Mahesh
Sh. Munaswamy Chetty
186
Invalid
31-03-2019
187
Dr. Mandagiri Saibaba
Sh. M. Sainath
187
Invalid
31-03-2019
188
Dr. Pappu Ashok Kumar
Sh. Sanjeevarao
188
Invalid
31-03-2019
189
Dr. Basavaiah Maachepalli
Sh. Venkateswarlu
189
Invalid
31-03-2019
190
Dr. Y.V. Kameswararao
Sh. Venkateswarlu
190
Invalid
31-03-2019
191
Dr. Konijeti Raghunadh
Sh. Prakashrao
191
Invalid
31-03-2019
192
Dr. Uma Maheswari Yagati
Sh. Yagati Mukhalingam
192
Invalid
31-03-2019
193
Dr. Koppaka Jayakanth
Sh. Sambasiva Rao
193
Invalid
31-03-2019
194
Dr. Mohan Kishore Molabanti
Sh. Dhanum Jaya Rao
194
Invalid
31-03-2019
195
Dr. Abdul Muzeer Shaik
Sh. Gouse S.M.
195
Invalid
31-03-2019
196
Dr. Muddada Praveen Raj
Sh. Satyanarayana
196
Invalid
31-03-2019
197
Dr. Bhagyaraj Amara
Sh. Ramulu
197
Invalid
31-03-2019
198
Dr. Krishna Chaitanya Vavilla
Sh. Raghav V.V.
198
Invalid
31-03-2019
199
Dr. Radhalakshmi Kotta
Sh. K.V. Subbaiah
199
Invalid
31-03-2019
200
Dr. Vijaya Kumar Karpuram
Sh. Murali Krishna Rao
200
Invalid
31-03-2019
201
Dr. A. Ch. Rajulaiah
Sh. Samson
201
Invalid
31-03-2019
202
Dr. Perisetla Suresh Babu
Sh. Subba Rao
202
Invalid
31-03-2019
203
Dr. Mahesh Palla
Sh. P. Siva Narayana
203
Invalid
31-03-2019
204
Dr. Dhanekula Veena
Sh. Murali Mohan Rao
204
Invalid
31-03-2019
205
Dr. V.S. Ranga Rao Simhadri
Sh. Bala Koteswara Rao
205
Invalid
31-03-2019
206
Dr. Siddi Ravindra Reddy
Sh. S. Chinna Govinda Reddy
206
Invalid
31-03-2019
207
Dr. Naresh Petla
Sh. Jagannadhamurthy
207
Invalid
31-03-2019
208
Dr. Vijaya Mohan Pullem
Sh. P.N. Kondaiah
208
Invalid
31-03-2019
209
Dr. Dhanumjaya Reddy Kikkuri
Sh. Venkateswara Reddy Kikkuri
209
Invalid
31-03-2019
210
Dr. Dakka Ganesh
Sh. Venkateswara Rao
210
Invalid
31-03-2019
211
Dr. Gudluri Sambasiva Rao
Sh. Venkateswarlu
211
Invalid
31-03-2019
212
Dr. Prakash Babu Janga
Sh. Janga Satyanarayana
212
Invalid
31-03-2019
213
Dr. Ruttala Pratap Kumar
Sh. Srinivasarao
213
Invalid
31-03-2019
214
Dr. Majji Anil
Sh. Srinivasa Rao
214
Invalid
31-03-2019
215
Dr. Shaik Taha Ansari
Sh. Shaik Ansar
215
Invalid
31-03-2019
216
Dr. Raja Sekhar Maligapogu
Sh. M. Giddaiah
216
Invalid
31-03-2019
217
Dr. Munikumari Kandala
Sh. Chinna Muneiah
217
Invalid
31-03-2019
218
Dr. Eslavath Srihari Naik
Sh. E. Thirupal Naik
218
Invalid
31-03-2019
219
Dr. Sreedevi Kaku
Sh. Ramaiah
219
Invalid
31-03-2019
220
Dr. Krishna Prasad Murugondla
Sh. Venkaiah
220
Invalid
31-03-2019
221
Dr. Rajoli Sreedhar Reddy
Sh. R. Padmanabha Reddy
221
Invalid
31-03-2019
222
Dr. Thotagiri Bhaskar
Sh. T. Chennaiah
222
Invalid
31-03-2019
223
Dr. Manne Rani
Sh. M. Ramachandraiah
223
Invalid
31-03-2019
224
Dr. Venkateswara Reddy Maddi Reddy
Sh. Ramana Reddy
224
Invalid
31-03-2019
225
Dr. Lava Kumar Sanapala
Sh. Ananatharao
225
Invalid
31-03-2019
226
Dr. Kummari Ashok Kumar
Sh. K. Sudarshan
226
Invalid
31-03-2019
227
Dr. Alimili Mohan Reddy
Sh. Narayana Reddy
227
Invalid
31-03-2019
228
Dr. Kasaraneni Venkata Rama Krishna
Sh. Subhash Chandra Bose
228
Invalid
31-03-2019
229
Dr. Rachaputi Veeraharin
Sh. Hazarathiah
229
Invalid
31-03-2019
230
Dr. Nooli Praveen Kumar
Sh. Neelaiah
230
Invalid
31-03-2019
231
Dr. Pratap Reddy Venna
Sh. Subba Reddy
231
Invalid
31-03-2019
232
Dr. Chirumamilla Mallaiah
Sh. Ramakotaiah
232
Invalid
31-03-2019
233
Dr. Ravipati Sowjanya
Sh. Narayanarao
233
Invalid
31-03-2019
234
Dr. Ramu Vuyyala
Sh. Anjaneyulu
234
Invalid
31-03-2019
235
Dr. Hemanth Kumar Regulavalasa
Sh. Venkata Ramana Patnaik
235
Invalid
31-03-2019
236
Dr. Shaik Mohammad Younus
Sh. S. Mahaboob Basha
236
Invalid
31-03-2019
237
Dr. Rachamani Ramadevi
Sh. Vengamuni
237
Invalid
31-03-2019
238
Dr. Edara Murali Mohan
Sh. Venkateswara Rao
238
Invalid
31-03-2019
239
Dr. Valluri Srinivasa Sandeep
Sh. Valluri Krishnamurthy
239
Invalid
31-03-2019
240
Dr. Konijeti V S N Kishore
Sh. K.V. Subba Rao
240
Invalid
31-03-2019
241
Dr. Manjula Chemudugunta
Sh. Subrahmanyam
241
Invalid
31-03-2019
242
Dr. Mura Preethi
Sh. Mura Rajanna
242
Invalid
31-03-2019
243
Dr. Hema Tammisetti
Sh. Srinivasa Rao
243
Invalid
31-03-2019
244
Dr. Kasi Reddy Mannem
Sh. M. Chenchi Reddy
244
Invalid
31-03-2019
245
Dr. Srini Vasu Bodanki
Sh. Appalanaidu
245
Invalid
31-03-2019
246
Dr. Mundru Venkateswarlu
Sh. M. Rama Krishnaiah
246
Invalid
31-03-2019
247
Dr. Pankaj Tulasidas Patel
Sh. Tulasi Das Patel
247
Invalid
31-03-2019
248
Dr. Chandra Sekar Kalikiri
Sh. K. Venkata Ramana
248
Invalid
31-03-2019
249
Dr. Chaya Vinaya Devi Kottakonda
Sh. Venkatrao
249
Invalid
31-03-2019
250
Dr. Arisetty Bhavya Santhi
Sh. Srinivasarao
250
Invalid
31-03-2019
251
Dr. Shaik Karimulla
Sh. Shaik Saidulu
251
Invalid
31-03-2019
252
Dr. Konduri Vijay Viswanath
Sh. Viswanadham
252
Invalid
31-03-2019
253
Dr. Mallela Devendra Bharath
Sh. M. Srinivasa Rao
253
Invalid
31-03-2019
254
Dr. Sagarika Palli
Sh. Venkata Ramana
254
Invalid
31-03-2019
255
Dr. Kamalapuram Ashok Kumar
Sh. Kamalapuram Rangaswamy
255
Invalid
31-03-2019
256
Dr. Raveendra Natha Reddy Cheppali
Sh. C. V. Subba Reddy
256
Invalid
31-03-2019
257
Dr. K.V. Jagannadha
Sh. Kujr Varma
257
Invalid
31-03-2019
258
Dr. Mandangi Sasibhushana Rao
Sh. Pakeerayya
258
Invalid
31-03-2019
259
Dr. Bharath Boorela
Sh. Satyananda Rao
259
Invalid
31-03-2019
260
Dr. Asha Jyothi Reddy Vanga
Sh. Pitchi Reddy Vanga
260
Invalid
31-03-2019
261
Dr. Dharmavaram Siva Kumar
Sh. D. Venkataramana
261
Invalid
31-03-2019
262
Dr. Shaik Mahammad Ali
Sh. Zeelani Basha
262
Invalid
31-03-2019
263
Dr. Gedela Satyanarayana
Sh. Gangunaidu
263
Invalid
31-03-2019
264
Dr. Pappu Kishore Kumar
Sh. Sanjeeva Rao
264
Invalid
31-03-2019
265
Dr. Boddu Sireesha Kumar
Sh. Nookaraju
265
Invalid
31-03-2019
266
Dr. Barre Kranthi
Sh. Vijaya Bhaskara Rao
266
Invalid
31-03-2019
267
Dr. Sajja Kishore Kumar
Sh. Chandra Mouli
267
Invalid
31-03-2019
268
Dr. Yeruva Maria Rajasekhar Reddy
Sh. Thomas Reddy
268
Invalid
31-03-2019
269
Dr. Manoj Kumar Karanam
Sh. K.V. Prasad
269
Invalid
31-03-2019
270
Dr. Rajkiran Reyya
Sh. Kanakaraju Reddy
270
Invalid
31-03-2019
271
Dr. Padmavathi Pedada
Sh. Satyannarayana
271
Invalid
31-03-2019
272
Dr. Moravaneni Sreehari Kumar
Sh. Venkataswaminaidu
272
Invalid
31-03-2019
273
Dr. P. Karunya Sindhu
Sh. Ankammarao
273
Invalid
31-03-2019
274
Dr. Chiranjeevi Badugu
Sh. Malyadri
274
Invalid
31-03-2019
275
Dr. Abhilasha Reddy Byrapuram
Sh. Ravindra Kumar Reddy Byrapuram
275
Invalid
31-03-2019
276
Dr. Mudadla Sateesh Kumar Naidu
Sh. Murali Mohan Rao
276
Invalid
31-03-2019
277
Dr. Mattukoyya Nageswara Rao
Sh. Sambaiah
277
Invalid
31-03-2019
278
Dr. Fouzia Khatoon
Sh. Saleem Khan
278
Invalid
31-03-2019
279
Dr. Arepalli Rama Krishna
Sh. Arepalli Chinnanarayana
279
Invalid
31-03-2019
280
Dr. Sanjay Agrawat
Sh. Shiv Gopal Agrawat
280
Invalid
31-03-2019
281
Dr. Pudi Heights Lokesh
Sh. Chinnam Naidu
281
Invalid
31-03-2019
282
Dr. Ozili Vijaya Krishna
Sh. Ozili Narayana
282
Invalid
31-03-2019
283
Dr. Kulli Prakasam Sreevidya
Sh. K.G. Prakasam
283
Invalid
31-03-2019
284
Dr. Kiran Chaitanya Pulivarthi
Sh. Koteswara Rao
284
Invalid
31-03-2019
285
Dr. Rathna Kumar Akula Venkata
Sh. A. Venkateswarlu
285
Invalid
31-03-2019
286
Dr. Pundari Babu Palepu
Sh. Srikrishnamurthy
286
Invalid
31-03-2019
287
Dr. Surendra Kumar Injeti
Sh. Kutumba Rao
287
Invalid
31-03-2019
288
Dr. Kancham Madhava Reddy
Sh. K. Chandra Sekhar Reddy
288
Invalid
31-03-2019
289
Dr. Daida Dileep
Sh. China Manikya Rao
289
Invalid
31-03-2019
290
Dr. Daliparthi Jayasri
Sh. Daliparthi Venkata Narasimharao
290
Invalid
31-03-2019
291
Dr. Tulabandula Navya
Sh. Srinivasa Rao
291
Invalid
31-03-2019
292
Dr. Sasi Varma Godavarthi
Sh. Mohan Rao
292
Invalid
31-03-2019
293
Dr. Tiyyagura Ramireddy
Sh. Sambireddy
293
Invalid
31-03-2019
294
Dr. Ramavath Siva Sankar Naik
Sh. R. Gopal Naik
294
Invalid
31-03-2019
295
Dr. Bodaballa Avinash
Sh. Jagannadham
295
Invalid
31-03-2019
296
Dr. Obula Reddy Bojja
Sh. B. Raghunadha Reddy
296
Invalid
31-03-2019
297
Dr. Manne Prameela Rani
Sh. Venkateswarlu
297
Invalid
31-03-2019
298
Dr. Vullamparthi Sunil Kumar
Sh. Surya Rao
298
Invalid
31-03-2019
299
Dr. Thamalam Sampath Kumari
Sh. Tendv Prasad Rao
299
Invalid
31-03-2019
300
Dr. Meer Hussain Althaf
Sh. Rahamath Hussain
300
Invalid
31-03-2019
301
Dr. Vasa Sreenivasa
Sh. Vasa Raghu Ramaiah
301
Invalid
31-03-2019
302
Dr. Katragadda Prasanthi
Sh. K.Bhaskara Rao
302
Invalid
31-03-2019
303
Dr. Anmoldeep Singh
Sh. Kuljit Singh
303
Valid
31-03-2020
304
Dr. Kiranmai Chalamakunta
Sh. C. Bhaskar Reddy
304
Invalid
31-03-2019
305
Dr. Kaditham Pradeep Kumar Reddy
Sh. K. Ramana Reddy
305
Invalid
31-03-2019
306
Dr. Maheswaraiah Aduru
Sh. Veeraiah
306
Invalid
31-03-2019
307
Dr. Kathirisetty Rakesh
Sh. Bheemeswara Rao
307
Invalid
31-03-2019
308
Dr. Muralidhar Yeso
Sh. Raghavendra Swamy
308
Invalid
31-03-2019
309
Dr. Peddisetty Dhananjayulu
Sh. Chengalrayulu
309
Invalid
31-03-2019
310
Dr. Praful Chand Kavuri
Sh. Maralidhara Rao
310
Invalid
31-03-2019
311
Dr. Shri Bhagwan
Sh. Daryao Singh
311
Valid
31-03-2020
312
Dr. Raju Sharma
Sh. Jai Narayan Sharma
312
Invalid
31-03-2019
313
Dr. Vikram Jeet
Sh. Rishipal Indora
313
Valid
31-03-2020
314
Dr. Vijay Kumar
Sh. Om Prakash
314
Valid
31-03-2020
315
Dr. Narendra Sharma
Sh. Hari Krishan Sharma
315
Valid
31-03-2020
316
Dr. Ram Lal Gupta
Sh. Krishan Chander
316
Valid
31-03-2020
317
Dr. Krishan Sharma
Sh. Ram Gopal Sharma
317
Valid
31-03-2020
318
Dr. Jai Narayan Sharma
Sh. Maman Ram Sharma
318
Invalid
31-03-2019
319
Dr. Naveen Kumar
Sh. Bijender Pal
319
Valid
31-03-2020
320
Dr. Vishal Duggal
Sh. Jagdish Chander
320
Valid
31-03-2020
321
Dr. Avinash Chopra
Sh. Mohan Lal Chopra
321
Valid
31-03-2020
322
Dr. Utpal Kashyap
Sh. Jai Narayan Kashyap
322
Valid
31-03-2020
323
Dr. Kaptan Singh Antil
Sh. Nekiram Antil
323
Valid
31-03-2020
324
Dr. Lakshit Sharma
Sh. Surender Mohan Sharma
324
Valid
31-03-2020
325
Dr. Vikas Sharma
Sh. Madan Mohan Sharma
325
Valid
31-03-2020
326
Dr. Mohit Malik
Sh. Chander Parkash Malik
326
Invalid
31-03-2019
327
Dr. Raj Singh Chahal
Sh. Giani Ram
327
Invalid
31-03-2019
328
Dr. Ashok Kumar
Sh. Ram Chander
328
Invalid
31-03-2019
329
Dr. Birender Singh
Sh. Karanvir Singh
329
Valid
31-03-2020
330
Dr. Rajbir Vats
Sh. Jage Ram
330
Invalid
31-03-2019
331
Dr. Monika Chauhan
Sh. Raj Kumar
331
Invalid
31-03-2019
332
Dr. Ritu Chauhan
Sh. Raj Kumar
332
Valid
31-03-2020
333
Dr. Suraj Mal
Sh. Phool Singh
333
Invalid
31-03-2019
334
Dr. Prem Singh Yadav
Sh. Sher Singh Yadav
334
Invalid
31-03-2019
335
Dr. Veena Chaudhary
Sh. Lalit Chaudhary
335
Invalid
31-03-2019
336
Dr. Krishan Lal
Sh. Ramdiya
336
Valid
31-03-2020
337
Dr. Neelam Arya
Sh. Jiwan Lal
337
Valid
31-03-2020
338
Dr. Nakul Dev Singh Yadav
Lt. Col. Sh. A.S. Yadav
341
Invalid
31-03-2019
339
Dr. Surender Singh
Sh. Ram Kishan
342
Valid
31-03-2020
340
Dr. Satish Kumar
Sh. Ganesh Ram
343
Invalid
31-03-2019
341
Dr. Sushil Kumar
Sh. Om Parkash
338
Invalid
31-03-2019
342
Dr. Narender Singh
Sh. Lal Singh
339
Invalid
31-03-2019
343
Dr. Nand Kishor Sarswat
Sh. Sahi Ram Sarswat
344
Invalid
31-03-2019
344
Dr. Sant Kumar Bhardwaj
Sh. Ravi Dutt Sharma
345
Valid
31-03-2020
345
Dr. Narendra Singh
Sh. Kirat Singh
346
Invalid
31-03-2019
346
Dr. Satbir Singh
Sh. Ram Nath
347
Invalid
31-03-2019
347
Dr. Sourabh Kumar
Sh. Vinod Kumar
348
Invalid
31-03-2019
348
Dr. Sanjay Goel
Sh. Amar Chand Goel
349
Invalid
31-03-2019
349
Dr. Vijender Kumar Dhawan
Sh. Hardayal Singh
340
Invalid
31-03-2019
350
Dr. Sameer Dewan
Sh. Som Nath Dewan
350
Invalid
31-03-2019
351
Dr. Ravinder Kumar
Sh. Raj Kumar
351
Invalid
31-03-2019
352
Dr. Anju Bala
Sh. Ajay Bhati
352
Invalid
31-03-2019
353
Dr. Satinder Pal Singh
Sh. Darshan Singh
353
Invalid
31-03-2019
354
Dr. Satyabir Singh
Sh. Ram Chander
354
Invalid
31-03-2019
355
Dr. Girijesh Kumar Vij
Sh. I.D. Vij
355
Invalid
31-03-2019
356
Dr. Sharad Kumar
Sh. Niranjan Singh
356
Invalid
31-03-2019
357
Dr. Dalbir Singh
Sh. Rur Singh
357
Invalid
31-03-2019
358
Dr. Surender Kumar
Sh. Dayal Dass
358
Invalid
31-03-2019
359
Dr. Sukhveer Singh
Sh. Jagroop Singh
359
Invalid
31-03-2019
360
Dr. Vijay Choudhry
Sh. Tej Pal Choudhry
360
Invalid
31-03-2019
361
Dr. Atul Kumar Singh
Sh. Devender Partap Singh
361
Invalid
31-03-2019
362
Dr. Mohd. Irfan Khan
Sh. Rahimuddin Khan
362
Invalid
31-03-2019
363
Dr. Munish Kumar
Sh. Surender Kumar
363
Valid
31-03-2020
364
Dr. Amit Sharma
Sh. Shobha Ram
364
Invalid
31-03-2019
365
Dr. Ravinder Bhambhu
Sh. Rohtash Singh
365
Valid
31-03-2020
366
Dr. Anil Kumar Sharma
Sh. Jagdish Pal
366
Valid
31-03-2020
367
Dr. Rajender Singh
Sh. Kartar Singh
367
Invalid
31-03-2019
368
Dr. Subhash Chander
Sh. Ram Kishan
368
Invalid
31-03-2019
369
Dr. Chander Dutt Sharma
Sh. Amar Nath Sharma
369
Invalid
31-03-2019
370
Dr. Devender Kumar
Sh. Suraj Bhan
370
Invalid
31-03-2019
371
Dr. Balwan Singh
Sh. Munshi Ram
371
Valid
31-03-2020
372
Dr. Parveen Kumar Thakan
Sh. Ramniwas Thakan
372
Invalid
31-03-2019
373
Dr. Vinod Kumar Rana
Sh. Pitamber Singh
373
Valid
31-03-2020
374
Dr. Kamal Sharma
Sh. Banwari Lal
374
Valid
31-03-2020
375
Dr. Rohit Kumar
Sh. Neta Nand
375
Invalid
31-03-2019
376
Dr. Sunil Bishnoi
Sh. Jai Narayan Bishnoi
376
Valid
31-03-2020
377
Dr. Naresh Kumar
Sh. Hari Parkash
377
Invalid
31-03-2019
378
Dr. Ishwar Singh
Sh. Umed Singh
378
Invalid
31-03-2019
379
Dr. Hukma Ram Kukna
Sh. Pema Ram Kukna
379
Valid
31-03-2020
380
Dr. Vinod Kumar
Sh. Nafe Singh
380
Invalid
31-03-2019
381
Dr. Sanjeev Kumar
Sh. Bhoop Singh
381
Valid
31-03-2020
382
Dr. Praveen Rohilla
Sh. Surender Kumar
382
Invalid
31-03-2019
383
Dr. Sunil Kumar Yadav
Sh. Nabab Singh Yadav
383
Invalid
31-03-2019
384
Dr. Adarsh Rani Chahal
Sh. Kulwant Singh Chahal
384
Valid
31-03-2020
385
Dr. Surender Kumar
Sh. Ranbir Singh
385
Valid
31-03-2020
386
Dr. Jagdish Kumar Morwal
Sh. Mehar Singh
386
Valid
31-03-2020
387
Dr. Birender Ranga
Sh. Mehar Singh
387
Valid
31-03-2020
388
Dr. Jitender Pal
Sh. Ram Kanwar
388
Invalid
31-03-2019
389
Dr. Kulwant Singh Chahal
Sh. Chattar Singh Chahal
389
Valid
31-03-2020
390
Dr. Satender Singh
Sh. Narain Singh
390
Invalid
31-03-2019
391
Dr. Surender Singh Duhan
Sh. Randhir Singh Duhan
391
Invalid
31-03-2019
392
Dr. Rajesh Kumar Sihag
Sh. Balbir Singh Sihag
392
Valid
31-03-2020
393
Dr. Vijay Singh Bhadauria
Sh. Prahlad Singh Bhadauria
393
Invalid
31-03-2019
394
Dr. Dharampal Malik
Sh. Kali Ram
394
Valid
31-03-2020
395
Dr. Virender Kumar
Sh. Lilu Ram
395
Valid
31-03-2020
396
Dr. Samunder Singh
Sh. Manphool Singh
396
Invalid
31-03-2019
397
Dr. Surender Kumar Soni
Sh. Bishamber Dayal Soni
397
Invalid
31-03-2019
398
Dr. Prasant Singh
Sh. D.V. Singh
398
Valid
31-03-2020
399
Dr. Dayanand Sharma
Sh. Birbal Sharma
399
Invalid
31-03-2019
400
Dr. Ranvir Singh Malik
Sh. Ram Singh
400
Invalid
31-03-2019
401
Dr. Lalit Bhushan
Sh. Chuni Lal
401
Invalid
31-03-2019
402
Dr. Raghu Raj Singh
Sh. Budh Ram
402
Invalid
31-03-2019
403
Dr. Anurag Sharma
Sh. Chandra Mohan Sharma
403
Valid
31-03-2020
404
Dr. Ashwani Kumar
Sh. Ramdhan
404
Valid
31-03-2020
405
Dr. Anil Kumar
Sh. Satya Narain
405
Valid
31-03-2020
406
Dr. Bharat Singh
Sh. Jagdish Chander
406
Valid
31-03-2020
407
Dr. Om Prakash Mandaiya
Sh. Suraj Bhan Mandaiya
407
Valid
31-03-2020
408
Dr. Jagdeep Singh Yadav
Sh. R.S. Yadav
408
Valid
31-03-2020
409
Dr. Vinod Kumar
Sh. Maya Ram
409
Invalid
31-03-2019
410
Dr. Manjeet Singh Kataria
Sh. Jagdish Rai Kataria
410
Invalid
31-03-2019
411
Dr. Balwant Singh
Sh. Bakhtawar Singh
411
Invalid
31-03-2019
412
Dr. Sugandha Bishnoi
Sh. Amit Jindal
412
Invalid
31-03-2019
413
Dr. Sangeeta
Sh. Parveen Kumar
413
Invalid
31-03-2019
414
Dr. Rajesh Kumar Dhall
Sh. Ramesh Chander Dhall
414
Invalid
31-03-2019
415
Dr. Jitender Kumar
Sh. Chander Bhan
415
Valid
31-03-2020
416
Dr. Sudesh Kumar
Sh. Sant Lal Dahiya
416
Valid
31-03-2020
417
Dr. Man Singh
Sh. Mohar Singh
417
Valid
31-03-2020
418
Dr. Ranbir Singh
Sh. Ram Sarup
418
Invalid
31-03-2019
419
Dr. Anil Bohat
Sh. Prem Singh
419
Invalid
31-03-2019
420
Dr. Rohtas Malik
Sh. Satypal Singh
420
Valid
31-03-2020
421
Dr. Devender Singh
Sh. Balbir Singh
421
Invalid
31-03-2019
422
Dr. Manik Panwar
Sh. Mahavir Singh
422
Valid
31-03-2020
423
Dr. Rohtas
Sh. Nihal Singh
423
Invalid
31-03-2019
424
Dr. Balbir Singh
Sh. Om Swaroop Lamba
424
Invalid
31-03-2019
425
Dr. J.C. Godara
Sh. Maidhan Ram Godara
425
Valid
31-03-2020
426
Dr. Deepak Gera
Sh. R.B. Gera
426
Valid
31-03-2020
427
Dr. Sanjay Kumar
Sh. Inder Kumar
427
Invalid
31-03-2019
428
Dr. Shri Bhagwan
Sh. Mani Ram
428
Invalid
31-03-2019
429
Dr. Sandeep Bhatia
Sh. Devki Nandan Bhatia
429
Invalid
31-03-2019
430
Dr. Vikram
Sh. Sher Singh
430
Valid
31-03-2020
431
Dr. Suresh Kumar
Sh. Ram Kumar
431
Invalid
31-03-2019
432
Dr. Jagdish Sethi
Sh. Diwan Chand Sethi
432
Invalid
31-03-2019
433
Dr. Vikas Kumar
Sh. Ram Kishan
433
Invalid
31-03-2019
434
Dr. Suresh Chander
Sh. Surat Singh
434
Invalid
31-03-2019
435
Dr. Subhash Chander Kharb
Sh. Ram Mehar
435
Invalid
31-03-2019
436
Dr. Joginder Kumar
Sh. Partap Singh
436
Invalid
31-03-2019
437
Dr. Azad Singh
Sh. Ram Kishan
437
Invalid
31-03-2019
438
Dr. Mahender Singh
Sh. Sant Ram
438
Invalid
31-03-2019
439
Dr. Inder Pal Singh Chauhan
Sh. Girdhari Singh
439
Valid
31-03-2020
440
Dr. Sunil Kumar
Sh. Suraj Bhan
440
Invalid
31-03-2019
441
Dr. Sanjay Pahwa
Sh. Devi Dyal Pahwa
441
Invalid
31-03-2019
442
Dr. Pankaj Tomer
Sh. Mahavir Singh
442
Valid
31-03-2020
443
Dr. Ashok Kumar
Late Sh. Dharampal Singh
443
Invalid
31-03-2019
444
Dr. Pradeep Kumar
Sh. Basti Ram
444
Valid
31-03-2020
445
Dr. Om Parkash
Sh. Ishra Ram
445
Invalid
31-03-2019
446
Dr. Narender Kumar
Sh. Muni Ram
446
Invalid
31-03-2019
447
Dr. Lal Chand Yadav
Sh. Mohar Singh
447
Valid
31-03-2021
448
Dr. Sameer Bhardwaj
Late Sh. Satish Kumar Sharma
448
Invalid
31-03-2019
449
Dr. Puneet Singh
Sh. Abhe Ram
449
Invalid
31-03-2019
450
Dr. Rup Ram
Sh. Dalip Singh
450
Invalid
31-03-2019
451
Dr. Amar Singh Solanki
Sh. Gyarsi Lal
451
Invalid
31-03-2019
452
Dr. Pooja
Sh. Sudhir Kumar
452
Invalid
31-03-2019
453
Dr. Rajiv Nagar
Sh. Tulsi Ram Nagar
453
Invalid
31-03-2019
454
Dr. Satpal
Sh. Balwant Singh
454
Valid
31-03-2020
455
Dr. Sandeep Kumar
Sh. Tara Chand
455
Invalid
31-03-2019
456
Dr. Pardeep Singh Chauhan
Sh. Sher Singh
456
Invalid
31-03-2019
457
Dr. Rajnish Kumar
Late Sh. Baldev Krishan
457
Valid
31-03-2020
458
Dr. Ranjit Singh Jadon
Late Sh. Ram Singh Jadon
458
Invalid
31-03-2019
459
Dr. Ramanjeet Singh Ruprah
Sh. Naunihal Singh Ruprah
459
Valid
31-03-2020
460
Dr. Raj Kumar Chauhan
Sh. Ranjeet Singh
460
Valid
31-03-2020
461
Dr. Jagdish Chander
Sh. Bhagat Ram Sheela
461
Invalid
31-03-2019
462
Dr. Vinod Kumar Mittal
Sh. Banarsi Dass Mittal
462
Invalid
31-03-2019
463
Dr. Prem Chand Nanda
Sh. Atam Parkash Nanda
463
Valid
31-03-2020
464
Dr. Vidya Sagar
Sh. Nathu Ram
464
Invalid
31-03-2019
465
Dr. Dharamvir Singh
Sh. Hazari Lal
465
Valid
31-03-2020
466
Dr. Mohan Singh Jat
Sh. Sajjan Lal
466
Valid
31-03-2020
467
Dr. Bhup Singh Yadav
Sh. Dev Karan Singh Yadav
467
Valid
31-03-2020
468
Dr. Ram Avtar Yadav
Sh. Shiv Sahai Yadav
468
Invalid
31-03-2019
469
Dr. Vijay Kumar
Sh. Bansi Ram
469
Invalid
31-03-2019
470
Dr. Ishan Goyal
Sh. Rajesh Goyal
470
Valid
31-03-2020
471
Dr. Puneet Yadav
Sh. Virender Singh Yadav
471
Invalid
31-03-2019
472
Dr. Sudarshan Kumar
Sh. Shrichand Yadav
472
Invalid
31-03-2019
473
Dr. Mahender Singh
Sh. Ram Sawrup
473
Valid
31-03-2020
474
Dr. Dalbir Singh
Sh. Inder Singh
474
Invalid
31-03-2019
475
Dr. Jai Singh
Sh. Kewal Singh
475
Invalid
31-03-2019
476
Dr. Vikas Khichar
Sh. Bhagirath Mal
476
Invalid
31-03-2019
477
Dr. Raj Kumar
Sh. Raja Ram
477
Invalid
31-03-2019
478
Dr. Manisha Chauhan
Sh. Jagdish Chandra
478
Valid
31-03-2020
479
Dr. Reema Verma
Sh. Rupendra Verma
479
Invalid
31-03-2019
480
Dr. Pawan Chahal
Sh. Dharampal
480
Invalid
31-03-2019
481
Dr. Prem Singh
Sh. Pratap Singh
481
Invalid
31-03-2019
482
Dr. Surya Khatkar
Sh. Suraj Mal
482
Invalid
31-03-2019
483
Dr. Kusum Lata Khatri
Sh. Sanjeet Singh Khatri
483
Invalid
31-03-2019
484
Dr. Pratibha Sidhmukh
Sh. Adesh Sharma
484
Invalid
31-03-2019
485
Dr. Punita Gahlawat
Sh. Raj Kumar Gahlawat
485
Invalid
31-03-2019
486
Dr. Rajender Kumar
Sh. Ram Chander
486
Invalid
31-03-2019
487
Dr. Sunil Raj
Sh. Ram Mehar
487
Invalid
31-03-2019
488
Dr. Neetu Bala
Sh. Ashu Goel
488
Invalid
31-03-2019
489
Dr. Kulbhushan
Sh. Chetan Dass
489
Invalid
31-03-2019
490
Dr. Vishal Kumar
Sh. Krishan Kumar
490
Valid
31-03-2020
491
Dr. Rajeev
Sh. Lal Chand
491
Invalid
31-03-2019
492
Dr. Suman Bishnoi
Dr. Shri Bhagwan
492
Invalid
31-03-2019
493
Dr. Vipin
Sh. Dharamvir Singh
493
Invalid
31-03-2019
494
Dr. Vikas Malik
Late Sh. R.C. Malik
494
Invalid
31-03-2019
495
Dr. Chander Vijay Pal
Sh. Satyapal Singh
495
Invalid
31-03-2019
496
Dr. Neetu Bala
Sh. Ram Singh Hans
496
Valid
31-03-2020
497
Dr. Rambir Singh Thakan
Sh. Ram Chander
497
Valid
31-03-2020
498
Dr. Sunil Lakra
Sh. Satnarayan Lakra
498
Valid
31-03-2020
499
Dr. Sandeep Kumar Sangwan
Sh. Hari Kishan Sangwan
499
Invalid
31-03-2019
500
Dr. Neha Phogat
Sh. Rambir Singh
500
Invalid
31-03-2019
501
Dr. Om Parkash
Sh. Baldev Singh
501
Invalid
31-03-2019
502
Dr. Ravinder Taneja
Sh. Narain Dass Taneja
502
Valid
31-03-2020
503
Dr. Sajiv Kumar
Sh. Om Parkash
503
Invalid
31-03-2019
504
Dr. Yash Dev Tyagi
Sh. Chand Kiran Singh Tyagi
504
Invalid
31-03-2019
505
Dr. Narender Singh Deswal
Sh. Dayanand
505
Invalid
31-03-2019
506
Dr. Rakesh Kumar
Sh. Om Parkash
506
Valid
31-03-2020
507
Dr. Jitender Kumar
Sh. Nanak Chand Gijwani
507
Valid
31-03-2020
508
Dr. O.P. Kukreja
Sh. Pritam Dass
508
Invalid
31-03-2019
509
Dr. Prerna Chhabra
Sh. Rajesh Chhabra
509
Invalid
31-03-2019
510
Dr. Ankush Sihag
Sh. Joginder Singh Sihag
510
Invalid
31-03-2019
511
Dr. Jaivinder Dhanda
Sh. Rajkumar
511
Invalid
31-03-2019
512
Dr. Upender Duhan
Sh. Birender Duhan
512
Invalid
31-03-2019
513
Dr. Ritu Sihan
Sh. Vishal Duggal
513
Valid
31-03-2020
514
Dr. Daljeet Singh
Sh. Satbir Singh
514
Valid
31-03-2020
515
Dr. Sunil Kumar
Sh. Lakhmi Chand
515
Invalid
31-03-2019
516
Dr. Satish Kumar
Sh. Balbir Singh
516
Invalid
31-03-2019
517
Dr. Ravi Kant
Sh. Ramphal Singh
517
Invalid
31-03-2019
518
Dr. Mahender Singh Chahal
Sh. Prem Singh
518
Invalid
31-03-2019
519
Dr. Rajat
Sh. Rohtas Kumar
519
Valid
31-03-2020
520
Dr. Shiv Kumar
Sh. Jagdish Parshad
520
Invalid
31-03-2019
521
Dr. Nauratan
Sh. Ishwer Singh
521
Valid
31-03-2020
522
Dr. Manjeet Sharma
Sh. Kuldeep Sharma
522
Valid
31-03-2020
523
Dr. Surender Kumar Arya
Sh. Shanta Kumar Arya
523
Valid
31-03-2020
524
Dr. Vikas Gaur
Sh. Ranbir Gaur
524
Valid
31-03-2020
525
Dr. Yogender Singh
Sh. Om Parkash
525
Invalid
31-03-2019
526
Dr. Yogesh Kumar
Sh. Suresh Kumar
526
Valid
31-03-2020
527
Dr. Jugnu Singh
Sh. Suresh Kumar
527
Valid
31-03-2020
528
Dr. Sanjay Kumar Meena
Sh. Kana Ram Meena
528
Valid
31-03-2020
529
Dr. Rohit Kumar
Sh. Shyam Lal
529
Invalid
31-03-2019
530
Dr. Bharat Bhushan Suneja
Sh. Madan Lal Suneja
530
Invalid
31-03-2019
531
Dr. Gaurav
Sh. Darshan Lal
531
Invalid
31-03-2019
532
Dr. Arvind Kumar Verma
Sh. Jai Narayan Verma
532
Invalid
31-03-2019
533
Dr. Kapil
Sh. Ved Parkash
533
Valid
31-03-2020
534
Dr. Prem Parkash Gera
Sh. Mangha Ram
534
Invalid
31-03-2019
535
Dr. Devki Nandan
Sh. Hirde Ram
535
Invalid
31-03-2019
536
Dr. Tej Pal Singh
Sh. Ajmer Singh
536
Invalid
31-03-2019
537
Dr. Gobinda Yadav
Sh. Lallan Yadav
537
Invalid
31-03-2019
538
Dr. Jai Parkash
Sh. Ramji Lal Godara
538
Invalid
31-03-2019
539
Dr. Mukesh Kumar
Sh. Bhoop Singh
539
Valid
31-03-2020
540
Dr. Vikas Jaglan
Sh. Hardeep Singh Jaglan
540
Invalid
31-03-2019
541
Dr. Mukesh Kumar
Sh. Durga Dass
541
Invalid
31-03-2019
542
Dr. Jagdish Singh
Sh. Sadhu Singh
542
Invalid
31-03-2019
543
Dr. Shiv Kishore Bishnoi
Sh. Indraj Bishnoi
543
Invalid
31-03-2019
544
Dr. Vikram Jakhar
Sh. Aad Ram Jakhar
544
Invalid
31-03-2019
545
Dr. Pradeep Chaudhary
Sh. Om Parkash Chaudhary
545
Valid
31-03-2020
546
Dr. Sandeep Siwach
Sh. Balbir Singh
546
Invalid
31-03-2019
547
Dr. Sateyinder Bharti
Sh. Lal Singh
547
Invalid
31-03-2019
548
Dr. Seema
Sh. Ravi Dutt
548
Invalid
31-03-2019
549
Dr. Vijay Singh
Sh. Krishan Lal
549
Invalid
31-03-2019
550
Dr. Sandhya Yadav
Sh. Rajbir
550
Invalid
31-03-2019
551
Dr. Harpreet Singh
Sh. Paramjeet Singh
551
Valid
31-03-2020
552
Dr. Harish Rohila
Sh. Krishan Lal
552
Valid
31-03-2020
553
Dr. Pradeep Kumar
Sh. Hari Kishan
553
Invalid
31-03-2019
554
Dr. Sube Singh
Sh. Dariya Singh
554
Invalid
31-03-2019
555
Dr. Ved Parkash
Sh. Ram Singh
555
Invalid
31-03-2019
556
Dr. Pinki Yadav
Sh. Sandeep Yadav
556
Invalid
31-03-2019
557
Dr. Sushil Dahiya
Sh. Phool Kumar Dahiya
557
Invalid
31-03-2019
558
Dr. Sandeep Gulia
Sh. Rajbir Singh
558
Invalid
31-03-2019
559
Dr. Naveen Kumar
Sh. Murari Lal
559
Valid
31-03-2020
560
Dr. Jony Chawla
Sh. Ram Singh
560
Invalid
31-03-2019
561
Dr. Suresh Kumar
Sh. Ram Singh
561
Valid
31-03-2020
562
Dr. Ashok Kumar
Sh. Ram Swarup
562
Invalid
31-03-2019
563
Dr. Ram Niwas
Sh. Mange Ram
563
Valid
31-03-2021
564
Dr. Ajay Kumar
Sh. Ram Bhagat
564
Valid
31-03-2020
565
Dr. Charanjeet Singh Arya
Sh. Ram Pal Arya
565
Invalid
31-03-2019
566
Dr. Sushil Kumar
Sh. Inder Singh
566
Valid
31-03-2020
567
Dr. Sanjay Kumar
Sh. Swarup Singh
567
Invalid
31-03-2019
568
Dr. Satish Bhardwaj
Sh. Shadi Lal Bhardwaj
568
Invalid
31-03-2019
569
Dr. Bijay Amrit Raj
Sh. Inder Pal
569
Invalid
31-03-2019
570
Dr. Ankit Kumar
Sh. Tej Parkash
570
Invalid
31-03-2019
571
Dr. Kuldeep Mittal
Sh. Satpal Mittal
571
Invalid
31-03-2019
572
Dr. Ranbir Singh
Sh. Lakhmi Chand
572
Invalid
31-03-2019
573
Dr. Raj Kumar Rohilla
Sh. Parma Nand
573
Valid
31-03-2020
574
Dr. Sunil Kumar
Sh. Goma Ram
574
Invalid
31-03-2019
575
Dr. Anil Kumar
Sh. Vijay Singh
575
Invalid
31-03-2019
576
Dr. J. Aman Shiv Sharma
Sh. Joginder Pal Sharma
576
Invalid
31-03-2019
577
Dr. Deepak Kaushik
Sh. Om Kumar Kaushik
577
Invalid
31-03-2019
578
Dr. Chander Pal
Sh. Chattar Singh
578
Invalid
31-03-2019
579
Dr. Brij Lal
Sh. Mehar Chand
579
Invalid
31-03-2019
580
Dr. Surender Singh
Sh. Sabar Ram
580
Invalid
31-03-2019
581
Dr. Sandeep Kumar Handa
Sh. Harjit Singh
581
Valid
31-03-2020
582
Dr. Prateek Rathi
Sh. Shamsher Singh Rathi
582
Valid
31-03-2020
583
Dr. Kuldeep Duhan
Sh. Sube Singh
583
Invalid
31-03-2019
584
Dr. Jitender Kumar
Sh. Abhey Ram
584
Invalid
31-03-2019
585
Dr. Amar Shroha
Sh. M.S. Saroha
585
Invalid
31-03-2019
586
Dr. Virender Nain
Sh. Nafe Singh
586
Valid
31-03-2020
587
Dr. Rajesh Kumar
Sh. Shrikrishan
587
Invalid
31-03-2019
588
Dr. Naresh Kumar
Sh. Mahavir Parsad
588
Invalid
31-03-2019
589
Dr. Amanjot Singh
Sh. Jagdish Singh
589
Invalid
31-03-2019
590
Dr. Anil Kumar
Sh. Prem Chand
590
Invalid
31-03-2019
591
Dr. Smriti Kumari
Sh. Raushan Kumar
591
Invalid
31-03-2019
592
Dr. Renu
Sh. Vasu Dev
592
Valid
31-03-2020
593
Dr. Bhartendu
Sh. Dharamveer Shastri
593
Invalid
31-03-2019
594
Dr. Dharamvir
Sh. Tek Chand
594
Invalid
31-03-2019
595
Dr. Ashok Kumar Mantroo
Sh. Harsukh Rai Mantroo
595
Invalid
31-03-2019
596
Dr. Sanjeev Kumar Nain
Sh. Baljinder Singh Nain
596
Invalid
31-03-2019
597
Dr. Saurabh
Sh. Subhash
597
Invalid
31-03-2019
598
Dr. Nirmal Singh
Sh. Ramchander
598
Valid
31-03-2020
599
Dr. Ravinder Phuliya
Sh. Ramphal Phuliya
599
Invalid
31-03-2019
600
Dr. Arun Phogat
Sh. Kuldeep Singh Phogat
600
Invalid
31-03-2019
601
Dr. Rajesh Kumar Jakhar
Sh. Dilbag Singh
601
Invalid
31-03-2019
602
Dr. Shiv Kumar
Sh. Hans Ram
602
Invalid
31-03-2019
603
Dr. Onkar Singh
Sh. Chandgi Ram
603
Invalid
31-03-2019
604
Dr. Rajbir Katiwal
Sh. Sadhu Ram
604
Invalid
31-03-2019
605
Dr. Chhotu Ram
Sh. Het Ram
605
Valid
31-03-2020
606
Dr. Sunny Sharma
Sh. Satyavir Sharma
606
Invalid
31-03-2019
607
Dr. Balwant Rai Khatri
Sh. Ratan Lal
607
Invalid
31-03-2019
608
Dr. Girish Kalra
Sh. P.C. Kalra
608
Valid
31-03-2020
609
Dr. Amit Dahiya
Sh. Ram Pal Dahiya
609
Valid
31-03-2020
610
Dr. Sushil Dahiya
Sh. Ram Pal Dahiya
610
Valid
31-03-2020
611
Dr. Vinay Kumar
Sh. Dharmvir Singh
611
Invalid
31-03-2019
612
Dr. Manoj Kumar Dangi
Sh. Mehar Singh Dangi
612
Invalid
31-03-2019
613
Dr. Pardeep Kumar
Sh. Ram Kumar
613
Invalid
31-03-2019
614
Dr. Rohit Kharb
Sh. Kulwant
614
Invalid
31-03-2019
615
Dr. Ashok Kumar Yadav
Sh. Babu Lal Yadav
615
Valid
31-03-2020
616
Dr. Vikram
Sh. Ved Prakash
616
Valid
31-03-2020
617
Dr. Madan Pal
Sh. Devi Lal
617
Invalid
31-03-2019
618
Dr. Satish
Sh. Prem Singh
618
Invalid
31-03-2019
619
Dr. Asha
Sh. Om Prakash
619
Invalid
31-03-2019
620
Dr. Poonam Rani
Sh. Ramphal
620
Invalid
31-03-2019
621
Dr. Rajni Yadav
Sh. Hoshiyar Singh Yadav
621
Valid
31-03-2020
622
Dr. Sushma Yadav
Sh. Yudhvir Singh Yadav
622
Invalid
31-03-2019
623
Dr. Ravinder Dabas
Sh. Rajinder Singh Dabas
623
Invalid
31-03-2019
624
Dr. Sandeep Kumar Mor
Sh. Ajmer Singh Mor
624
Valid
31-03-2020
625
Dr. Yoginder Sangwan
Sh. Hukam Chand
625
Valid
31-03-2020
626
Dr. Rakesh Verma
Sh. Jagdish Prasad Verma
626
Invalid
31-03-2019
627
Dr. Ramji Lal Meema
Sh. Bhagwan Sahai Meena
627
Invalid
31-03-2019
628
Dr. Venkata Ajay Kumar Vatturi
Sh. Rajarao
628
Invalid
31-03-2019
629
Dr. Karunakar Enjety Chityala
Sh. Obulesu
629
Invalid
31-03-2019
630
Dr. Ramesh Kumar
Sh. Girdhari Lal
630
Invalid
31-03-2019
631
Dr. Sudheer Babu Parla
Sh. Gonthiyya
631
Invalid
31-03-2019
632
Dr. Pagadala Srinivasu Reddy
Sh. P. Veera Reddy
632
Invalid
31-03-2019
633
Dr. Mummasani Pavani
Sh. M. Viswanatha Reddy
633
Invalid
31-03-2019
634
Dr. Dinesh Kumar Khichar
Sh. Bajrang Lal
634
Invalid
31-03-2019
635
Dr. Ashwani Yadav
Sh. Ramdas Yadav
635
Invalid
31-03-2019
636
Dr. Tripurari Dubey
Sh. Ganga Dhar Dwivedi
636
Invalid
31-03-2019
637
Dr. Sushma Kumari
Sh. Naresh Kumar
637
Invalid
31-03-2019
638
Dr. Sukhvinder
Sh. Harchand
638
Invalid
31-03-2019
639
Dr. Yogender Kumar Yadav
Sh. Hemchander Yadav
639
Invalid
31-03-2019
640
Dr. Hari Om Sharma
Sh. Lakhmi Chand
640
Valid
31-03-2020
641
Dr. Vikram Joshi
Sh. Hari Krishan Joshi
641
Valid
31-03-2020
642
Dr. Jaideep Beniwal
Sh. Jaipal Singh
642
Invalid
31-03-2019
643
Dr. Yogesh
Sh. Dev Rattan Sukhija
643
Invalid
31-03-2019
644
Dr. Gurcharan Singh
Sh. Haqiq Singh
644
Valid
31-03-2020
645
Dr. Manmohan Singh Duhan
Sh. Chandi Ram
645
Invalid
31-03-2019
646
Dr. Rajvir Singh
Sh. Chiranji Lal
646
Invalid
31-03-2019
647
Dr. Jagdish Chander
Sh. Jogi Ram
647
Invalid
31-03-2019
648
Dr. Kasa Sudarshan Reddy
Sh. K. Balanarayana Reddy
648
Invalid
31-03-2019
649
Dr. B. Soma Sekhar Reddy
Sh. Mallikarjuna Reddy
649
Invalid
31-03-2019
650
Dr. Bammidi Ogeswararao
Sh. Ramayya
650
Invalid
31-03-2019
651
Dr. Mangaraju Durga Prasad Babu
Sh. Govinda Rao
651
Invalid
31-03-2019
652
Dr. Patta Santosh Kumar
Sh. Mallesu
652
Invalid
31-03-2019
653
Dr. Jyothsna Manda
Sh. Manda Chandramouleeswararao
653
Invalid
31-03-2019
654
Dr. Bomminayuni Gowtham Prasad
Sh. Suryanarayana
654
Invalid
31-03-2019
655
Dr. Sudarsana Rao Padala
Sh. Venkatarathnam
655
Invalid
31-03-2019
656
Dr. Satish Kumar Dontam
Sh. Satyarao
656
Invalid
31-03-2019
657
Dr. Talada Harikrishna
Sh. Bodanna
657
Invalid
31-03-2019
658
Dr. Saiprasad Yatirajula
Sh. Satyanarayana
658
Invalid
31-03-2019
659
Dr. Annapareddy Rosi Reddy
Sh. Venkateswara Reddy
659
Invalid
31-03-2019
660
Dr. Sapa Venkata Subbareddy
Sh. Nagireddy
660
Invalid
31-03-2019
661
Dr. Sugandham Omkar
Sh. Sanjeeva Rao
661
Invalid
31-03-2019
662
Dr. Gurugubelli Srinivasarao
Sh. Apparao
662
Invalid
31-03-2019
663
Dr. Ruttala Anupama
Sh. Sanyasirao
663
Invalid
31-03-2019
664
Dr. Borra Saty Prasad
Sh. B. Nageswara Rao
664
Invalid
31-03-2019
665
Dr. V. Gangadhara NV Prasad
Sh. Vijaya Kumar
665
Invalid
31-03-2019
666
Dr. Veerla Srinivasulu
Sh. V. Subbarao
666
Invalid
31-03-2019
667
Dr. Tirupathi Rao Uppada
Sh. Ramarao
667
Invalid
31-03-2019
668
Dr. Yetirajula Hema Latha
Sh. Satyanarayana
668
Invalid
31-03-2019
669
Dr. Kashi Ram
Sh. Mani Ram
669
Invalid
31-03-2019
670
Dr. Kusumanchi Vjr Gupta
Sh. Bhushanarao
670
Invalid
31-03-2019
671
Dr. Kirankumar Lakineni
Sh. Srinivasulu
671
Invalid
31-03-2019
672
Dr. Bevara Chandra Sekhar
Sh. B.Neelakantu
672
Invalid
31-03-2019
673
Dr. Lingala Raja Ravikumar
Sh. Appayya
673
Invalid
31-03-2019
674
Dr. Venkata Naga Aruna Kakaraparthy
Sh. K. Sambasiva Rao
674
Invalid
31-03-2019
675
Dr. Ranjeet Verma
Sh. Dharam Raj Verma
675
Valid
31-03-2020
676
Dr. Promila
Sh. Ramphal
676
Invalid
31-03-2019
677
Dr. Rahul Kumar Bhardwaj
Sh. Mahesh Chand Sharma
677
Invalid
31-03-2019
678
Dr. Khrisamhazo Rhetso
Sh. Krosal Rhetso
678
Invalid
31-03-2019
679
Dr. Mahendra Kumar Vyas
Sh. Tarachand Vyas
679
Invalid
31-03-2019
680
Dr. Lakshay
Sh. Satvir Singh
680
Invalid
31-03-2019
681
Dr. Suiding Hinglak
Sh. Radingbe Hinglak
681
Invalid
31-03-2019
682
Dr. Rosou Pohena
Sh. Salonyi Pohena
682
Invalid
31-03-2019
683
Dr. V. Qhelitoli Sema
Sh. Vikuto Sema
683
Invalid
31-03-2019
684
Dr. Atouzo Pienyu
Sh. Ruvuoneilie Pienyu
684
Invalid
31-03-2019
685
Dr. Vikuolie Mezhatsu
Sh. Salhoulie Mezhatsu
685
Invalid
31-03-2019
686
Dr. Gwazenlo Tep
Sh. Ponga Tep
686
Invalid
31-03-2019
687
Dr. Randhir Singh
Sh. Mukhtiar Singh
687
Invalid
31-03-2019
688
Dr. Rohtas Singh
Sh. Ram Singh
688
Invalid
31-03-2019
689
Dr. Menguzenuo Chielie
Sh. Vilahoulie Chielie
689
Invalid
31-03-2019
690
Dr. Achila AO
Sh. Redi Lolenjungshi AO
690
Invalid
31-03-2019
691
Dr. Vikshe Sumi
Sh. Howoto Sumi
691
Invalid
31-03-2019
692
Dr. Kevi Kikhi
Sh. Zelvi Kikhi
692
Invalid
31-03-2019
693
Dr. Vikas Tyagi
Sh. Pravesh Kumar Tyagi
693
Valid
31-03-2020
694
Dr. Ketulkumar Chaudhari
Sh. Ishvarbhai
694
Invalid
31-03-2019
695
Dr. Bansariben Patel
Sh. Sureshbhai
695
Invalid
31-03-2019
696
Dr. Sonu Verma
Sh. Ramniwas Verma
696
Invalid
31-03-2019
697
Dr. Gaurav Sardana
Sh. Dharam Parkash
697
Invalid
31-03-2019
698
Dr. Pusazonu Chusi
Sh. Vilashitso Meze
698
Invalid
31-03-2019
699
Dr. Vikram Pachisia
Sh. Rajkumar
699
Invalid
31-03-2019
700
Dr. Deepak
Sh. Dharampal
700
Invalid
31-03-2019
701
Dr. Arun Kumar
Sh. Des Raj
701
Invalid
31-03-2019
702
Dr. Manish Pareek
Sh. Mahaveer Sharma
702
Invalid
31-03-2019
703
Dr. Gyan Parkash
Sh. Sugan Lal
703
Valid
31-03-2020
704
Dr. Surender Pal Uttam
Sh. Hanuman
704
Invalid
31-03-2019
705
Dr. Bhanu Pal Verma
Sh. Moman Ram Verma
705
Invalid
31-03-2019
706
Dr. Ashok Kumar Chugh
Sh. Manohar Lal Chugh
706
Invalid
31-03-2019
707
Dr. Prateek Sharma
Sh. Sat Pal Sharma
707
Invalid
31-03-2019
708
Dr. Sohan Lal Ola
Sh. Net Ram Ola
708
Invalid
31-03-2019
709
Dr. Chander Bhan
Sh. Tara Chand
709
Invalid
31-03-2019
710
Dr. Vijay Kumar
Sh. Jai Bhagwan
710
Invalid
31-03-2019
711
Dr. Sandeep Joon
Sh. Kanwar Singh
711
Invalid
31-03-2019
712
Dr. Rahul
Sh. Satish Kumar
712
Invalid
31-03-2019
713
Dr. Pradeep Kumar
Sh. Badle Singh
713
Invalid
31-03-2019
714
Dr. Basant Singh Sran
Sh. Vakeel Singh
714
Invalid
31-03-2019
715
Dr. Pranav Chauhan
Sh. Jaiprakash Chauhan
715
Invalid
31-03-2019
716
Dr. Ravinder
Sh. Dalip Singh
716
Invalid
31-03-2019
717
Dr. Ramkaran
Sh. Raj Pal
717
Invalid
31-03-2019
718
Dr. Sanjay Kumar
Sh. Raj Kumar
718
Invalid
31-03-2019
719
Dr. Naresh Kumar
Sh. Sham Lal
719
Valid
31-03-2020
720
Dr. Pradeep Kumar
Sh. Tularam
720
Valid
31-03-2020
721
Dr. Sominder Singh Juneja
Sh. Harpal Singh Juneja
721
Invalid
31-03-2019
722
Dr. Ashutosh Joshi
Late Sh. Indushekhar Joshi
722
Invalid
31-03-2019
723
Dr. Anil Kumar
723
Invalid
31-03-2019
724
Dr. Muktikant Bhuyan
724
Invalid
31-03-2019
725
Dr. Laxmi Narayan
725
Invalid
31-03-2019
726
Dr. Vivek K. Sinha
Sh. Rajiv Ranjan Prasad Sinha
726
Invalid
31-03-2019
727
Dr. D. Thanigaivelu
727
Invalid
31-03-2019
728
Dr. Bhuban Chandra Sarma
728
Invalid
31-03-2019
729
Dr. S.K. Bagoria
Sh. Amar Singh
729
Invalid
31-03-2019
730
Dr. Umed Singh
Sh. Net Ram
730
Invalid
31-03-2019
731
Dr. Aditi Sharma
Sh. Vinod Kumar Sharma
731
Invalid
31-03-2019
732
Dr. Savita
Sh. Rishi Pal Singh
732
Invalid
31-03-2019
733
Dr. Sanjay Kapoor
Sh. Ramesh Lal Kapoor
734
Invalid
31-03-2019
734
Dr. Ramesh Kumar
Sh. Kishna Ram
735
Invalid
31-03-2019
735
Dr. Rahul Swarnkar
Sh. Dayalal Swarnkar
733
Invalid
31-03-2019
736
Dr. Vivek Agrawal
Sh. Jagdish Chandra Agrawal
736
Invalid
31-03-2019
737
Dr. Monika
Sh. Ved Prakash Lohan
737
Invalid
31-03-2019
738
Dr. Kuldeep Mudgal
Sh. Dinesh Kumar
738
Invalid
31-03-2019
739
Dr. Donthireddy Praveen Kumar Reddy
Sh. Ranga Reddy
739
Invalid
31-03-2019
740
Dr. Tanguturi Lakshmi Devi
Sh. Rama Konda Reddy
740
Invalid
31-03-2019
741
Dr. Satyanarayana Merupula
Sh. Bhakara Rao
741
Invalid
31-03-2019
742
Dr. Parmod Kumar Panwar
Sh. Ravindra Singh Panwar
742
Invalid
31-03-2019
743
Dr. Pankaj Kumar
Sh. Rajkumar Prasad
743
Invalid
31-03-2019
744
Dr. Praveen Aggarwal
Late Sh. Mahabir Prasad
744
Invalid
31-03-2019
745
Dr. Surender Kumar
Sh. Rajpal
745
Invalid
31-03-2019
746
Dr. Vinod Kumar Yadav
Sh. G.L. Yadav
746
Invalid
31-03-2019
747
Dr. Aneeta Yadav
Sh. Vinod Kumar Yadav
747
Invalid
31-03-2019
748
Dr. Sumesh Kumar
Sh. Risal Singh
748
Valid
31-03-2020
749
Dr. Amit Kumar
Sh. Balender Singh
749
Invalid
31-03-2019
750
Dr. Amit Kumar
Sh. Santosh Sahu
750
Invalid
31-03-2019
751
Dr. Rajnish Chander
Sh. Om Parkash Bharol
751
Invalid
31-03-2019
752
Dr. Amit Mahajan
Sh. Arun Kumar
752
Invalid
31-03-2019
753
Dr. Selvam
Sh. Annadurai
753
Invalid
31-03-2019
754
Dr. Govindbhai Jivanbhai Chaudhari
Sh. Jivanbhai Chaudhari
754
Invalid
31-03-2019
755
Dr. Anilkumar Desai
Sh. Narendrabhai Desai
755
Invalid
31-03-2019
756
Dr. Bharatkumar Patel
Sh. Joitaram Patel
756
Invalid
31-03-2019
757
Dr. Vijesh Kumar Saini
Sh. Hari Ram Saini
757
Invalid
31-03-2019
758
Dr. Priyanka
Sh. Harish Kumar
758
Invalid
31-03-2019
759
Dr. Krishan Kumar
Sh. Prithvi Singh Jangra
759
Invalid
31-03-2019
760
Dr. Rameshwar Dass
Sh. Bhagi Rath
760
Invalid
31-03-2019
761
Dr. Chaitanya Thakur
Dr. P. C. Thakur
761
Invalid
31-03-2019
762
Dr. Amin Bhupeshkumar
Sh. Dahyalal
762
Invalid
31-03-2019
763
Dr. D. Hareesh
Sh. Chandramouleeswara Rao
763
Invalid
31-03-2019
764
Dr. Hitesh Lamba
Sh. Mange Ram
764
Valid
31-03-2020
765
Dr. Nitin Dhamu
Sh. Rameshwar Dass
765
Valid
31-03-2020
766
Dr. Vikash Sharma
Sh. Ragh Bir
766
Valid
31-03-2021
767
Dr. Sunil Toppo
Sh. Hemant Toppo
767
Valid
31-03-2020
768
Dr. Zohlimpuia
Sh. C. Lianmawia
768
Valid
31-03-2020
769
Dr. Amit Kumar Lavania
Sh. Jagdish Prasad Sharma
769
Valid
31-03-2020
770
Dr. Lalmuanpuia Samte
Sh. V.Z. Dinga
770
Valid
31-03-2020
771
Dr. Prathapkumar K
Sh. G. K. Kuppaswamy Naidu
771
Valid
31-03-2020
772
Dr. Bimal Kumar Hembram
Lt. Sh. Sidam Chandra Hembram
772
Valid
31-03-2020
773
Dr Johnson Bhengra
Sh. Kumar Bhengra
773
Valid
31-03-2020
774
Dr. Dharma Rakshit Vidyarthi
Lt. Sh. P N Vidyarthi
774
Valid
31-03-2020
775
Dr. Deepak Oraon
Lt. Sh. Bikha Khalkho
775
Valid
31-03-2020
776
Dr. Suman
Sh. Randhir Singh
776
Valid
31-03-2020
777
Dr. Vaibhav Purwar
Sh. Om Narayan Purwar
777
Valid
31-03-2020
778
Dr. Anurag
Sh. B.S. Dabas
778
Valid
31-03-2020
779
Dr. Krishan Lal
Sh. Gyasu Ram
779
Valid
31-03-2020
780
Dr. Subhash Chander
Sh. Tara Chand
780
Valid
31-03-2020
781
Dr. Pratibha Maun
Sh. Mahavir Singh Maun
781
Valid
31-03-2020
782
Dr. Jeetendra Sharma
Sh. Om Prakash Sharma
782
Valid
31-03-2020
783
Dr. Jhaman Lal
Sh. Rameshwar Lal
783
Valid
31-03-2020
784
Dr. Narender Dahiya
Sh. Mukhtyar Singh
784
Valid
31-03-2020